пълна промяна случай 1 предипълна промяна случай 1 след

период на лечение: 4 месеца

пълна промяна случай 4 предипълна промяна случай 4 след

период на лечение: 2 седмици

предислед

период на лечение: 2 месеца

velislava1velislava2

период на лечение: 20 дни

ТРАНСФОРМАЦИИ НА
МОИ ПАЦИЕНТИ

пълна промяна случай 2 предипълна промяна случай 2 след

период на лечение: 20 дни

предислед 1

период на лечение: 5 часа

предислед

период на лечение: 3 месеца

case11 beforecase11 after

период на лечение: 15 дни

mariq1mariq2

период на лечение: 25 дни

пълна промяна случай 6 предипълна промяна случай 6 след

период на лечение: 20 дни

пълна промяна случай 5 предипълна промяна случай 5 след

период на лечение: 20 дни

пълна промяна случай 3 предипълна промяна случай 3 след

период на лечение: 10 дни